Platform KAN

SIGS-partners NEPROM en WUR werken samen binnen het platform KlimaatAdaptief bouwen, mét de Natuur, afgekort KAN.

Sinds de zomer van 2020 zijn Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor gestart met het Platform KAN. Wageningen University & Research maakt daarbij onderdeel uit van de KAN stuurgroep. Platform KAN nodigt projectontwikkelaars, bouwondernemers en gemeenten uit om met concrete bouwprojecten deel te nemen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.

Platform KAN kijkt naar: Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan daarvoor de oplossing zijn; en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Het doel is dat er een transitie komt waardoor het voor een (gebieds-)ontwikkelaar en bouwer een vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur, werkwijze en competentie is geworden om natuurinclusief te bouwen en te ontwikkelen op gebouw- en wijkniveau.

Meer informatie over Platform KAN: www.kanbouwen.nl

Platform KAN