Nieuws

Financiering vergroening steden

Gepubliceerd op
15 maart 2021

Naast de juiste kennis en een goede organisatie en samenwerking tussen de sleutelactoren, is voldoende financieringsmogelijkheden een voorwaarde voor het implementeren van de ambitieuze vergroeningsplannen van Nederlandse steden. Binnen het SIGS project verkent WUR in 2021 samen met gemeentelijke partners welke financieringsmodellen en -kansen er zijn.

Er wordt daarbij gekeken naar uitleglocaties en de bijbehorende grond/gebiedsexploitatie manier van werken: welke financieringsconstructies zijn passend om de ‘ onrendabele top’ van de kosten door stedelijk groen in te vullen? Ook voor binnenstedelijke verdichtingslocaties zijn er mogelijkheden maar deze zijn eerder te zoeken binnen de aan de bouwopgave gekoppelde investeringen. Groen kan daarbij gezien wordt als een onderdeel van de bijbehorende voorzieningen, die meegefinancierd moeten worden om tot een minimaal niveau van leefbaarheid te komen. Meer mensen in de bestaande stad betekent ook meer drukte, en dus ook meer behoefte aan groen in de gebouwde leefomgeving.

In de loop van de eerste helft van 2021 hoopt WUR een eerste overzicht te hebben van de financieringsmogelijkheden voor het vergroenen van steden. Dit overzicht zal met de SIGS partners besproken worden.