Nieuws

Zeven redenen om te kiezen voor groen in de stad

Gepubliceerd op
21 oktober 2020

In stedelijke gebieden is de groene ruimte een schaars goed. Groen in de stad verdwijnt, bijvoorbeeld door nieuwe woningen, het verharden van pleinen met steen of cement en het bouwen van bedrijventerreinen. Maar ook steeds meer mensen betegelen hun tuinen. Terwijl groen juist van toegevoegde waarde is voor een stad.

Dit onderwerp komt vandaag ongetwijfeld ter sprake tijdens een groot webinar als voorbereiding op de grote internationale klimaattop ( the Climate Adaptation Summit) begin volgend jaar. Zo is groen heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad en voor de leefbaarheid voor de inwoners.

Webinar ‘Finding nature-based solutions together’

Vooruitlopend op de digitale Climate Adaptation Summit (CAS, de internationale top over klimaatadaptatie) in januari 2021, organiseert WUR de webinar ‘Finding nature-based solutions together’. WUR-onderzoekers, de gemeente Amsterdam en de Nederlandse Unesco Commissie geven presentaties afgewisseld met paneldiscussies met het online publiek.

Verkoeling

Een van de zeven redenen voor een groene stad te kiezen is omdat groen zorgt voor verkoeling. Steden zijn meestal warmer dan het omliggende platteland. De stenen huizen, pleinen en straten nemen veel warmte op en staan die maar langzaam weer af. Na een zomerse dag blijft het vooral in de nacht soms wel vijf tot tien graden warmer dan in een landelijke omgeving.

Er zijn legio redenen om extreme hitte in stedelijk gebied zoveel mogelijk te voorkomen. Overmatige warmte bedreigt de gezondheid van kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en patiënten met hart- en vaatziekten. Hittegolven kosten mensenlevens: elke graad die de temperatuur verder oploopt tijdens een hittegolf is terug te zien in sterftestatistieken. Daarnaast daalt de arbeidsproductiviteit tijdens warme perioden, zijn er negatieve gevolgen voor infrastructuur, waterkwaliteit en noem maar op.

De andere zes redenen

Benieuwd naar de andere zes redenen? Lees de longread hieronder:

Daar vind je alles over:

  • Sociale cohesie
  • Wateroverlast
  • Betere gezondheid
  • Aantrekkingskracht
  • Biodiversiteit
  • Waardestijging

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan