Persbericht

De Amsterdam Atmospheric Monitoring Supersite gaat van start

Gepubliceerd op
16 augustus 2016

Het weer in stedelijke gebieden is anders dan op het platteland. Het stedelijk warmte-eiland effect is het meest bekende stedelijk weersverschijnsel. Op warme zomerdagen kan het in het centrum van Amsterdam wel ~6 graden warmer zijn dan in omliggende gebieden. Maar steden hebben ook hun eigen windklimaat, waterbalans en koolstofbudget. Deze bepalen mede de luchtkwaliteit, het comfort, stedelijk waterbeheer, energieverbruik en duurzaamheid van de stad. Samen vormen ze de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en het economische potentieel van buurten en wijken.

Om deze aspecten van het weer in Amsterdam langdurig in kaart te brengen wordt in de komende tijd het Amsterdam Atmospheric Monitoring Supersite geïnstalleerd door medewerkers van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen Universiteit. Het meetnet bestaat uit 30 weerstations die temperatuur, luchtvochtigheid en wind in de stad voor 4 jaar in kaart zullen brengen. Ze bieden de kans koele wijken te identificeren en bijbehorende wijkinrichting aan te wijzen als “best practice”. Het meetnet bevat ook een zogenaamde scintillometer waarmee de warmte-uitwisseling en verdamping van de stad als geheel worden vastgelegd. Deze verdamping is een belangrijke term in de stedelijke waterbalans, en dus voor stedelijk waterbeheer en grondwaterstanden.

Qua duurzaamheidsdoelstelling heeft Amsterdam ten doel CO2 neutraal te worden. Om de CO2 balans van Amsterdam vast te leggen zullen CO2 fluxmetingen worden verricht. Opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen helpt de CO2 doelstelling te bereiken. Om de optimale opstelling van zonnepanelen te onderzoeken zal speciaal een dak met meteorologische instrumenten als testlocatie worden ingericht.

Naast de metingen zal in de zomer ook een numeriek weersverwachtingsmodel worden ingezet om dagelijks een weersvoorspelling op wijkschaal te maken, en te valideren tegen waarnemingen in het netwerk. De verwachtingen zullen dagelijks te zien zijn op de website. Zo draagt het Amsterdam Atmospheric Monitoring Supersite bij aan de ontwikkeling van weersverwachtingen ten gunste van bewoners en bedrijven in Amsterdam.

De supersite zal vier jaar actief zijn, en daarmee bijdragen aan een vitale en gezonde stad Amsterdam. De waarnemingen zullen worden opgeslagen in het Dataplatform van het AMS Institute en is via die weg ook beschikbaar worden gemaakt voor potentiele gebruikers.

Dit project maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) en wordt gefinancierd door NWO en AMS Institute.