Pilots Amsterdam

Schinkelkwartier

In Schinkelkwartier, op de grens van Nieuw-West en Zuid, wordt nu vooral gewerkt. Dat gaat de komende 25 jaar veranderen. Er komen 11.000 woningen bij. Schinkelkwartier wordt een duurzame stadswijk, met veel groen en water. Er komt ruimte voor ongeveer 22.000 inwoners en 44.500 arbeidsplaatsen. Uitbreiding en versterking van het groen is belangrijk voor de ontwikkeling van Schinkelkwartier. Het gebied kent nu al enkele waardevolle groengebieden en verborgen tuinen, die versterkt en beter ontsloten kunnen worden. Denk aan de Schinkeloever, het Siegerpark, het park rond het hoofdkantoor van IBM en de begraafplaats Huis te Vraag. Daarnaast liggen er groene stroken langs de dijken van de wegen en het spoor, die kansen bieden voor beter gebruik. Bij de ontwikkeling van Schinkelkwartier voldoen we aan de Amsterdamse groennorm. Volgens deze norm bedraagt de totaal beno­digde ruimte voor groen in Schinkelkwartier circa 38 hectare. Speciale aandacht verdienen daarbij de bestaande ecologische verbindingen, die kunnen worden versterkt en verbreed. In de ecologische verbindingen zitten ook knelpunten die met gerichte maatregelen kunnen worden opgelost, zoals faunapassages bij de Louwesweg en het Henk Sneevlietpad.

Hamerkwartier

Hamerkwartier, begrensd door de IJpleinbuurt, de Vogelbuurt, Vogeldorpen het W.H. Vliegenbos, verandert van een bedrijventerrein in een bruisende, hoogstedelijke woonwerkbuurt; een wijk met 6.700 woningen en veel ruimte voor werken. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 40 hectare. In Hamerkwartier wordt minstens 40% van het daklandschap groen en er komen veel groene gevels. Het gebied wordt rainproof ingericht, zodat water bij grote regenbuien vertraagd wordt afgevoerd. Zo komt er onder andere ruimte voor groen op De Meeuwenlaan, op dit moment een brede bundel van voornamelijk infrastructuur die zorgt voor een sterke fysieke scheiding tussen het Hamerkwartier en de Vogelbuurt. Deze scheiding wordt opgeheven door gefaseerd de parkeerplekken en de ventweg aan de zuidzijde op te heffen en te vergroenen. De Meeuwenlaan transformeert zo in een groene laan van het IJ tot aan het Noorderpark, met daaraan gekoppeld uitnodigende openbare ruimtes. Daarmee wordt beoogd dat de laan, samen met de IJ-boulevard, onderdeel van verschillende hardlooprondjes en het fietsnetwerk aansluit bij het thema ‘De gezonde wijk’.

Toekomstbeeld Meeuwenlaan, Groenvisie 2020 – 2050, Gemeente Amsterdam
Toekomstbeeld Meeuwenlaan, Groenvisie 2020 – 2050, Gemeente Amsterdam

Bron tekst: Projectnota Hamerkwartier
Bron afbeelding: Toekomstvisie Meeuwenlaan, Groenvisie 2020 – 2050