Praktische handvatten

Op deze pagina zijn producten te vinden met praktische kennis. De producten bieden praktische kennis die snel toepasbaar is in een project.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

Bij elk product staat aangegeven in welke vorm de kennis wordt aangeboden:

  • Rapport
  • Artikel
  • Tool
  • Boek
  • Factsheets

Ook staan bij alle producten suggesties aangegeven voor welke projectfases de producten geschikt zouden zijn:

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase
  • Inrichting & beheer

1. Beleid

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Groene Stad: factoren voor succesvolle processen
Rapport Initiatief /ontwerp / inrichting & beheer Hoe kan een stedelijke openbare ruimte groen ingericht worden? (Gemeente Amsterdam)

2. Organisatie

Product Fase Omschrijving
Volgt nog

3. Financiƫn

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Hoe kan vergroening van de stad gefinancierd worden?
Boek Intiatief /ontwerp /inrichting & beheer Hoe veel kosten maatregelen voor inrichting en beheer van natuur en landschap? (WUR)

4. Groene baten

Product Fase Omschrijving
Medium Ontwerp Welk groen op welke schaal voor welke baten?
Medium Initiatief Concrete kennisproducten voor verbetering van rol groen in bestaand lokaal en landelijk instrumentarium voor stadsontwikkeling in Nederlandse steden
Boek Ontwerp Groene prettige plekken ontwerpen (Bureau KM)
Artikel Ontwerp Integraal ontwerpen (Gemeente Amsterdam)
Factsheets Ontwerp Ecosysteemdiensten van bomen (WUR)
Rapport Initiatief /ontwerp Groennormen voor recreatief en ecologisch groen in verschillende stedenbouwkundige dichtheden (Gemeente Amsterdam)

4.1 Klimaat
Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief /ontwerp Kwantitatieve normen voor stedelijke inrichting m.b.t. de verschillende onderdelen van klimaat.
Tool Ontwerp Welke (groenblauwe) maatregelen in gebiedsontwikkeling zijn voldoende voor de klimaatadaptatie opgave? (Klimaatadaptatie Nederland)
Rapport Initiatief /ontwerp Van hittestressproblemen naar ontwerpvraag, t.b.v. koeling & groen (HvA)
Medium Ontwerp Snep, RPH & J. van Maurik 2021. Hitte stress binnenshuis checklist. WUR.

4.2 Gezondheid
Product Fase Omschrijving
Tool Ontwerp DCBA-methode voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve projectontwikkeling. KAN publicatie met input SIGS/WUR
Artikel Initiatief Walkability

4.3 Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief DCBA-methode voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve projectontwikkeling. KAN publicatie met input SIGS/WUR.
Rapport Ontwerp Hoe kunnen we natuurinclusief ontwerpen in de bouwopgave? (DS Landscape Architects)
Rapport Ontwerp Wat te doen voor natuur in stedelijk ontwerp? (Gemeente Amsterdam)