Nieuws

Analyse naar opname van functioneel groen in stedelijke gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd op
15 maart 2021

Jochem Mourik, WUR-student Environmental System Analysis, doet voor SIGS een masterthesis-onderzoek naar hoe functioneel groen in de stedelijke gebiedsontwikkeling het beste kan worden meegenomen. HIj doet dat op basis van een systemische analyse.

In zijn onderzoekt project Jochem Mourik te achterhalen hoe twee systemen, namelijk die van ecosysteemdiensten en van stedelijke gebiedsontwikkeling, op een goede manier te combineren zijn.

Het systeem van ‘ ecosysteemdiensten’ beschrijft onder welke ruimtelijke en andere condities (stedelijk) groen klimaatadaptieve, gezondheids- en natuurinclusieve baten kan opleveren. Jochem werkt dit uit voor een aantal specifieke baten gekoppeld aan behoeften van bewoners in een nieuwbouwsetting: vooralsnog koeling in huizen en gezond bewegen door de wijk, wellicht op termijn nog meer baten. Het andere systeem, dat van ‘ stedelijke gebiedsontwikkeling’, bestaat uit een proces waarin een set aan professionele actoren via allerlei processtappen en bijbehorende documenten de vertaalslag maakt van ambitie naar uitvoering.

De vraag is nu op welk moment in dat gebiedsontwikkelingproces welke condities moeten worden gecreëerd waardoor in de nieuwbouwsituatie het groen daadwerkelijk functioneert ten behoeve van specifieke baten. Dat is vervolgens te vertalen in checklists, aanbevelingen voor programma van eisen, ontwerp, inrichting etc. direct gekoppeld aan de lokale behoeften in het betreffende plangebied. Medio 2021 levert Jochem zijn analyse op en zullen de resultaten binnen het SIGS-project worden gedeeld.