Pilot Alphen aan den Rijn

Ontwikkeling Noordrand


In Noordrand I laten we zien hoe onze noordelijke stadsrand op een hoogwaardige en verantwoorde manier ontwikkeld kan worden. We hebben op deze plek een unieke kans om de Groene Hart-kwaliteiten van water en groen te verbinden met complexe maatschappelijke en sociale vraagstukken. We benaderen vraagstukken als klimaatadaptatie, verbeteren van de biodiversiteit, energie, duurzame mobiliteit en verstedelijking in de context van onze positie tussen landschap en stad.

We kiezen ervoor om de eigenheid en karakteristieken van deze locatie als vertrekpunt voor de planvorming te nemen. We hebben een landschappelijk en vervolgens ecologisch raamwerk ontwikkeld als basis, waarbinnen maatschappelijke opgaven worden geïntegreerd. Wij noemen dit: ontwikkelen met Groene Hartkwaliteit.

Dit is uniek en innovatief. Hiermee tonen we LEF in het Groene Hart. Deze werkwijze past naadloos bij de inrichtingsprincipes van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Door vanuit de kracht van en respect voor het landschap het gebied te ontwikkelen, ontstaat een kwalitatief hoogwaardig gebied, waarbij we klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten zeer hoog in het vaandel hebben staan. De natuur wordt de stad ‘ingetrokken’. Er is daardoor volop ruimte voor recreatie en natuurbeleving.