Gezond Ouder Worden

Binnen het thema 'Gezond Ouder Worden' is AGORA actief met verschillende projecten:

 • Samen in beweging met kwetsbare bewoners
  Het doel van dit project is om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die kwetsbare groepen activeert om te participeren in de lokale (dorps)gemeenschap. Een breed samenwerkingsverband met expertises op het gebied van welzijn, sport & bewegen gaat met deze opgave aan de slag. Lees meer over dit project.
 • ProMuscle in de praktijk
  ProMuscle richt zich op fragiele ouderen, en zorgt door middel van progressieve krachttraining en extra eiwitinname voor een toename in spierkracht, spiermassa en verbetering van fysiek functioneren.Lees meer over dit project
 • ProMuscle voor migrantenouderen (ProMIO)
  Een project met als doel een beweeg- en voedingsprogramma te ontwikkelen speciaal gericht op de behoeften van migrantenouderen en hun behandelaars, de fysiotherapeuten en diƫtisten. Lees meer over dit project.
 • Eet & Beweegmonitor
  De Eet & Beweegmonitor is een Europees project dat zich richt op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een E-health instrument voor het monitoren van voedingsstatus en beweging bij thuiswonende ouderen. Lees meer over dit project
 • SLIMMER
  De gecombineerde leefstijlinterventie SLIMMER richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om type 2 diabetes te voorkomen. Lees meer over dit project.
 • Gezond Ouder Worden (GOW)
  Doel van het programma Gezond Ouder Worden is het vergroten van sociale participatie en het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Lees meer over dit project.