Evaluatiebureau

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is een initiatief van AGORA en is gespecialiseerd in evaluatieonderzoek.

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid (EBPG) onderzoekt het proces en de effectiviteit van lopend beleid. Wij bieden hierin vier producten: